Úvod  o  Základní informace  o  Poskytované zdroje  o  Popis projektu
   
 

Poskytované informační zdroje

Obsah:Spektrum vystavovaných informačních zdrojů

METAknihovna nabízí svým uživatelům široké spektrum různorodých informačních zdrojů. Uživatelé zde najdou:

Primární informační zdroje: Encyklopedie, multimediální učebnice, sborníky z konferencí, slovníky.
Sekundární informační zdroje: Rešeršní databáze.

Jednotlivé tituly kupují a v METAknihovně vystavují pracovníci jednotlivých univerzitních či fakultních virtuálních knihoven. Některé tituly byly získány v rámci společných grantů či konzorcií.

V závislosti na licenčních podmínkách jsou tituly vystavovány pro tři hlavní skupiny uživatelů:

  • uživatelé instituce, která provozuje danou virtuální knihovnu,
  • uživatelé ostatních institucí, které jsou účastníky projektu METAknihovna,
  • ostatní uživatelé z řad odborné veřejnosti.

 

CD tituly METAknihovny

Následující dvě tabulky uvádí počty informačních zdrojů, které METAknihovna nabízí, a to jednak z pohledu jednotlivých virtuálních knihoven, a jednak z pohledu jednotlivých uživatelů. V obou tabulkách je zachycen stav k 1.1.2001.

Virtuální knihovna Počet titulů pro uživatele domovské univerzity Počet titulů pro ostatní uživatele METAknihovny
MU 25 4
UK    
   LF Plzeň * 61 9
   FN Plzeň ** 25 0
   UK Praha 4 0
ZČU 8 2

* LF Plzeň = Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni,
** FN Plzeň = Fakultní nemocnice v Plzni.

Uživatelé Celkový počet titulů 1) Fyzické umístění titulů
MU 34 MU Brno, LF Plzeň 2)
UK    
   z toho LF Plzeň 69 LF Plzeň, UK Praha, MU Brno
   areál FN Plzeň 3) 38 FN Plzeň, LF Plzeň, MU Brno
   ostatní 17 UK Praha, LF Plzeň, MU Brno
ZČU 21 ZČU Plzeň, LF Plzeň, MU Brno
ostatní 4) momentálně žádný  

1) Někteří uživatelé vidí jen část v závislosti na příslušnosti k určité uživatelské skupině (dle licenčních podmínek).
2) LF Plzeň = Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
3) FN Plzeň = Fakultní nemocnice v Plzni
4) Viz CD tituly přístupné odborné veřejnosti

 

CD tituly přístupné odborné veřejnosti

Pokud to umožňují licenční podmínky, jsou vystavovány některé tituly i pro uživatele mimo těch institucí, které jsou účatníky projektu METAknihovny.

Zatím největší realizací tohoto typu byla akce "Vyzkoušejte multimédia", kterou pořádala Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni spolu s firmou AiP Praha v lednu až červnu 2000. Podrobnosti je možné nalézt na webovských stránkách Virtuální distribuované knihovny Univerzity Karlovy (v části CD tituly a Statistika).
Poslední úpravy: leden 2001


MEDIMA.cz