Úvod  o  Základní informace  o  Poskytované zdroje  o  Popis projektu
   
 

Popis projektu

Projekt METAknihovny začal být realizován v roce 2000 v rámci grantového projektu č.1733 "METAknihovna - virtuální knihovna tří univerzit" (RNDr.Smitková, Ing.Katolická, PhDr.Vochozková, FR VŠ, 2000).

Základním cílem projektu je zpřístupnění primárních informačních zdrojů studentům a pedagogům několika vysokých škol ČR. Jako platforma pro poskytování této nové elektronické služby jsou používány již existující virtuální knihovny tří vysokých škol:

 • Univerzity Karlovy v Praze,
 • Západočeské univerzity v Plzni a
 • Masarykovy univerzity v Brně.
Počáteční fáze projektu zahrnuje:
 • Vytvoření tzv. METAknihovny
  Představuje vybudování jednotné sítě již existujících virtuálních (digitálních) knihoven. Jádro systému tvoří CDROM servery s technologiemi Ultra*Net, Citrix MetaFrame a Ultra*Net Application Server, které umožňují přístup k široké škále informačních zdrojů na CD discích, a to nejen v rámci počítačové sítě dané instituce (LAN, WAN), ale i přímo prostřednictvím Internetu. Systém je vystavěn na platformě české akademické vysokorychlostní sítě (Brněnská metropolitní síť, PASnet, Plzeňská metropolitní síť, TEN155-CZ).
 • Vytvoření archivu sborníků z konferencí
  Představuje sběr a instalaci CD v jednotlivých (fyzických) knihovnách všech zúčastněných institucí a následné vystavování CD ve virtuální knihovně tak, aby byla přístupná všem "čtenářům" metaknihovny.

Projekt znamená další kvalitativní krok v rozšiřování služeb virtuální knihovny UK a je součástí strategie budování digitálních knihoven všech zúčastněných institucí.


Následující schéma znázorňuje topologii systému CDROM serverů. Schéma zahrnuje také CDROM server Fakultní nemocnice v Plzni (dále jen FN), který je přístupovým bodem k METAknihovně pro zaměstnance Lékařské fakulty v Plzni (dále jen LF) pracujících v areálech FN a pro studenty LF, přistupujících k METAknihovně ze dvou čítáren LF, které se nacházejí v areálech FN.Vlastní práce na projektu se dají rozdělit do tří částí:

 • Technická část
  • posílení CDROM serverů o nezbytný hardware (paměť, pevné disky pro precaching CD titulů),
  • rozšíření licencí software (dokoupení dalších uživatelských licencí systému MetaFrame),
  • propojení jednotlivých virtuálních knihoven (CDROM serverů, archivů CD),
  • vytvoření distribuovaného systému CD titulů a uživatelských kont při zajištění jednotného menu a jednotného uživatelského přístupu
 • Knihovnická část
  • návrh a vytvoření struktury archivu CD,
  • vytipování nejvhodnějších titulů pro nákup CD titulů z prostředků grantu,
  • dohoda o společném nákupu vybraných CD titulů, které budou zakoupeny z institucionálních prostředků
 • Organizační část
  • sběr CD na jednotlivých fakultách jednotlivých univerzit,
  • návrh časového harmonogramu na semináře a další akce, které zajistí dostatečnou informovanost čtenářů jednotlivých knihoven o této nové službě.
Součástí projektu je také realizace systému individuálního přístupu čtenářů, která je nutná zejména pro zajištění plnění licenčních podmínek.

Výsledkem první fáze projektu je jediná virtuální metaknihovna, umožňující přímý přístup všech čtenářů k elektronickým knihovnicko-informačním zdrojům prostřednictvím univerzitních počítačových sítí, a to zejména:

 • z čítáren všech knihoven jednotlivých univerzit a jejich fakult,
 • z počítačových učeben ústavů, klinik a kateder jednotlivých univerzit a jejich fakult,
 • přímý přístup prostřednictvím Internetu.

Následující obrázek ukazuje menu METAknihovny z pohledu uživatele Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni prostřednictvím Ultra*Net klienta.

Projekt přináší obrovské výhody jak pro knihovny samotné, tak pro čtenáře:

 • čtenář má přímý přístup k primárním informačním zdrojům bez nutnosti fyzické přítomnosti v dané knihovně,
 • čtenář není omezen na hodiny pro veřejnost, má přístup k informacím 24 hodin denně 7 dní v týdnu,
 • knihovny jednotlivých institucí mohou propojovat své archivy, takže se vytváří jediný virtuální zdroj s jediným elektronickým archivem.
Poslední úpravy: leden 2001


MEDIMA.cz