Úvod  o  Základní informace  o  Poskytované zdroje  o  Popis projektu
   
 

Základní informace

Obsah:Připojení uživatelů, kontaktní adresy

Vzhledem k tomu, že METAknihovna pracuje jako systém propojující jednotlivé virtuální knihovny, resp. jednotlivé CDROM servery všech zúčastněných univerzit, resp. jejich fakult, připojuje se každý uživatel vždy prostřednictvím své mateřské virtuální knihovny. Bližší informace pro připojení proto naleznete na následujících adresách:

Masarykova univerzita: Virtuální knihovna MU - CD-ROM
Univerzita Karlova: Virtuální distribuovaná knihovna UK
Západočeská univerzita: CDROM server ZČU

S technickými problémy se laskavě obracejte na kontaktní osoby jednotlivých virtuálních knihoven (viz adresy uvedené výše).

Dotazy a připomínky můžete zasílat také přímo na řešitele projektu:

Osoba Funkce
UK RNDr. Václava Smitková hlavní řešitel projektu
ZČU Ing. Barbora Katolická spoluřešitel projektu
MU PhDr. Hana Vochozková spoluřešitel projektu

Důležité upozornění:
Uživatelé nepotřebují pro přístup do METAknihovny žádná speciální hesla ani nastavení. Přistupují k METAknihovně přesně stejným způsobem, jakým byli dosud zvyklí přistupovat ke své virtuální knihovně.

 

Struktura menu

Vzhledem k propojení všech virtuálních knihoven došlo ke sladění jednotlivých dílčích menu. Výsledné jednotné menu je dvojúrovňové. První úroveň tvoří obory:

Ekonomické vědy
Informační věda
Jazykověda
Matematika
Obecnosti
Právo
Výpočetní technika
Zdravotnictví
(Vytvořeno dle Polytematického strukturovaného hesláře, STK Praha.)

V první úrovni menu jsou ještě další dvě položky:

Informace pro uživatele
Novinky
První z nich obsahuje podrobné pokyny pro uživatele virtuální knihovny resp. METAknihovny a další informace, které poskytují pracovníci knihovny a správci virtuální knihovny svým uživatelům. Druhá položka obsahuje tituly, které byly do METAknihovny nově začleněny.

Každý obor je dále členěn dle typu titulu:

Atlasy
Časopisy
Databáze
Demoverze
Encyklopedie
Monografie
Sborníky (z konferencí)
Slovníky (jazykové)
Učebnice, skripta

Důležité upozornění:
V menu jednotlivých univerzitních (resp. fakultních) virtuálních knihoven jsou uvedeny jen ty položky menu, které obsahují alespoň jeden titul. To se řídí nejen obory, které daná univerzita vyučuje, ale také licenčními podmínkami vystavovaných titulů.

 

Výzva uživatelům

Pokud vlastníte nějaké CD, jehož licenční podmínky dovolují vystavení pro další uživatele, a chtěli byste ho poskytnout dalším uživatelům, např. studentům, kolegům z pracoviště, grantovým spolupracovníkům, postgraduantům), obraťte se na správce Vaší domovské virtuální knihovny.

Důležité upozornění:
Pro vystavení CD titulu v METAknihovně postačí jen zapůjčení CD nosiče s aplikací na určitou dobu. Po instalaci do virtuální knihovny Vám bude správcem vráceno!
Poslední úpravy: leden 2001


MEDIMA.cz